Ohjelma

Tiistai 9.10.

klo 18-20 Harri Gustafsbergin ”Tilannetaju liike-elämässä” -workshop. HUOM! Vain VIP-lipun lunastaneille.

Tampereen Kauppaseuran tiloissa (Aleksis Kiven katu 15, Tampere).

Yksi parempi tai nopeampi päätös voi ratkaista yrityksen kohtalon. Yksi väärä kommentti väärässä paikassa voi pilata tärkeän luottamussuhteen. Tilannetajun kadottaminen elämäsi kriittisessä kohdassa voi muuttaa kaiken.

Tilannetaju – kyky muodostaa kokonaiskuva kuhunkin hetkeen vaikuttavista tekijöistä ja toimia sen pohjalta parhaalla mahdollisella tavalla – on henkisen suorituskyvyn keskeinen elementti ja taito, jota voi harjoittelemalla kehittää.

Workshopissa opit kahdeksan parempaan tilannetajuun johtavaa elementtiä, ja saat selkeitä käytännön keinoja, joilla säilyttää toimintakyky ja välttää vääriä ratkaisuja paineisissakin tilanteissa.

Workshopissa käsiteltävät aihealueet:
– Mielen kuormaan vaikuttaminen
– Energiatasojen maksimoiminen
– Havaintoharhojen heikentäminen
– Huomion suuntaaminen oikeisiin asioihin
– Tunteiden säätäminen
– Ajattelun selkeyttäminen
– Intuition herkistäminen
– Tapojen jalostaminen

Workshop järjestetään Tampereen Kauppaseuran tiloissa (Aleksis Kiven katu 15, Tampere).

Keskiviikko 10.10. SUCCESSFUL MIND-SEMINAARI

Klo 8:00 Ovet Tampereen Messukeskukseen ja seminaaritilaan avataan

Klo 9:00 Seminaari alkaa – juontajana Oskari Palomäki

Klo 9:15 Harri Gustafsberg: Henkinen suorituskyky

Työyhteisöjen voimavarat löytyvät toimijoiden henkisestä suorituskyvystä, taitavissa johtamiskäytännöistä, rakenteiden selkeydestä sekä avoimesta vuorovaikutuksesta.Kaikissa työyhteisöissä toimintaa ohjaa tilannetietoisuus ja päätöksentekokyky. Henkinen suorituskyky kasvaa samalla tavoin kuin fyysinen suorituskyky: nousujohteisella harjoittelulla sekä vaatimusten ja voimavarojen järkevällä suhteella. Henkinen suorituskyky on asennetta, ajattelun kirkautta, tunteiden ymmärtämistä ja niiden säätämistä, toimintakykyä, palautumista ja aikaansaamista.

Henkinen suorituskyky
– Arvot ja merkitys
– Tunteet ja niiden säätäminen
– Energiatasojen maksimointi
– Ajattelutaito
– Tapojen muodostaminen

Stressi ja sen hallinta
– Fysiologiset vaikutukset
– Syyt ja seuraukset
– Yksilötason taidot

Klo 10:15 Arman Alizad: Henkinen jaksaminen ja suoriutuminen ääritilanteissa

Ääritilanteisiin liittyy kolme vaihetta: niihin valmistautuminen, niissä oleminen, ja se, mitä tapahtuu kun tilanne on ohi. Arman puhuu omista kokemuksistaan: hetkistä, joissa hän on ollut yllättävissä ja pelottavissa tilanteissa, ja joissa ei voi tietää mitä seuraavaksi tapahtuu.
Miten ääritilanteista selviää, miten epävarmuutta voi sietää, ja miten uskaltaa jatkaa silloinkin vaikka pelottaisi? Armanin kokemusten keskiössä on kolme tärkeää asiaa: ihmisten kohtaaminen, ymmärtäminen ja kiitollisuus.

Klo 11:20 – 12:45 Lounas ja verkostoitumista

Klo 12:45-13:00 Yhteenveto aamupäivän puheenvuoroista

Klo 13:00 Jari Sarasvuo: Mielen mysteeri äärisuorituksissa – mikä saa meidät ylittämään itsemme

Yrittäjä Jari Sarasvuo on tutkinut menestystä, oppimista ja inhimillisiä huippusuorituksia jo yli kolme vuosikymmentä. Puheenvuorossaan Sarasvuo tarkastelee sitä, mikä saa aikaan maagisen flow-tilan, jossa ihminen voi nousta omien rajoitteidensa yläpuolelle – ja miten tämän tilan saavuttamisesta voisi tehdä todennäköisempää.

Klo 14:20 – 15:00 Kahvitauko ja verkostoitumista

Klo 15:00 Harri Gustafsberg: Henkisen suorituskyvyn johtaminen

Työyhteisöjen menestyminen on riippuvainen henkilökohtaisista taidoista, asenteesta ja yhteistyökyvystä. Kehitys edellyttää jatkuvaa oppimista ja asenteen säätämistä. Henkisen suorituskyvyn johtaminen keskittyy henkilökohtaisen vastuun ottamiseen, ja se rohkaisee osallistujat altistamaan itsensä uuteen oppimishaasteeseen. Todellinen itsensä johtaminen on mielen tasapainosta käsin toimimista, yhteistyökykyisyyttä, sekä proaktiivisuutta ja aikaansaamiskykyä.

Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Miten tutustun itseeni? Miten johdan itseäni, ajatuksiani ja tunteitani, jotta olisin proaktiivisempi?
– Millaisia hyödyllisiä rutiineja minun tulee oppia, jotta aikaansaamiskykyni paranee?
– Mistä haitallisista rutiineista tulisi hankkiutua eroon?
– Miten priorisoin tekemistäni ja nostan suoritustasojani?
– Miten roolit vaikuttavat tekemiseen?

Klo 16:45 Jutta Gustafsberg & Juha Rouvinen: Toimiva ihmissuhde menestystekijänä – voimaa ja merkitystä koko elämään

Nykyajan tiede ja antiikin filosofit ovat tulleet samaan lopputulokseen: Hyvä elämä rakennetaan merkityksellisistä ihmissuhteista. Vaikka sosiaalisten suhteiden määrä on suurempi kuin aiemmin, niiden laatua heikentävät kiire, stressi ja teknologian aiheuttamat jatkuvat keskeytykset. Yksi tärkeimmistä ihmissuhdetaidoista on läsnäolo, jonka harjoittaminen nykyajan kiireisessä ja tulostavoitteisessa elämän rytmissä useimmilta ihmisiltä katoaa. Olemme jatkuvasti läsnä jossain määrin, mutta tiedostamisen taso vaihtelee. Opettelemalla olemaan aidosti läsnä voimme luoda kukoistavia ihmissuhteita ja elää onnellisemmin. Samalla kun teknologia on lisännyt vuorovaikutustapoja unohdetaan, että ihmisten tärkein media on edelleen käyttäytyminen. Sen avulla voimme joko tuhota tai vahvistaa menestyksellistä yhteistyötä. Merkityksellisten ihmissuhteiden rakentaminen auttaa meitä kasvamaan, tekee meistä terveempiä, auttaa meitä jaksamaan, sietämään kipua ja konflikteja sekä palautumaan. Juhan analyyttinen ja tutkimustietoon pohjautuva lähestymistapa yhdistettynä Jutan kykyyn yksinkertaistaa monimutkaisetkin asiat, tekee tästä luennosta varmasti viihdyttävän ja ajatuksia herättävän.

Klo 18:00 – 18:30 Seminaarin yhteenveto

Klo 18:30 Seminaari päättyy

 

Siirry työkalupalkkiin